TÉCNICO DE CAMPO EL CARMEN DE CHUCURI
SANTANDER

Técnico o tecnólogo agrícola, agropecuario, agroforestal o afines