Técnico de Campo El Carmen de Chucuri

Técnico o tecnólogo agrícola, agropecuario,